واگیر ندارد! لطفا مرا در آغوش بگیرید.

قلب مهربان پروانه‌ها درست مثل بالهایشان شکننده است. مراقب روحیات پروانه‌ها باشیم…

ای بی در کلام شخصیت ها

caret-down caret-up caret-left caret-right
دکتر فاطمه هاشمی

زندگی بیماران ای بی در دست من و تو نیست زندگی همه در دست خداوند است اما ما وسیله ای هستیم از سوی خداوند برای کمک به دیگران...

دکتر سید حسن هاشمی

به عنوان یک فرد ایرانی و نه وزیر بهداشت، تصور می کنم که مردم می توانند در کوتاه مدت نقش مهمی در حل مشکلات بیماران ای بی و خانواده های آنها داشته باشند اما در بلند مدت، ارائه خدمات بر عهده دولت است.

استاد شیخ حسین انصاریان

واجب تر از کمک به بیماران «ای بی» کمتر موضوعی وجود دارد

امروز دولتمردان و در کنار آنان ملت همیشه در صحنه باید خانه ای بی را بشناسند و در کمک به ایشان از یکدیگر سبقت بگیرند

شانه تو خانه پروانه هاست

موسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص،تنها حامی رسمی بیماران پروانه ای،که با کمک خیرین در جهت بهبود کیفیت زندگی بیماران تلاش میکند و آگاه سازی جامعه را از اهداف مهم خود می داند

قلک خانه ای بی

ازین پس با دریافت قلک های خانه ای بی میتواند حامی مالی بیماران پروانه ای شوید
مهر شما همیشه در صندوقچه قلب پروانه ها ذخیره خواهد شد به همین منظور و برای مشارکت همیشگی شما خوبان با خانه ای بی جهت دریافت قلکها میتوانید به ادرس اتوبان شهید همت ورودی شیخ بهایی نبش برزیل غربی پ 164 در روزهای اداری از ساعت 8:30صبح الی 4:30بعدازظهر مراجعه فرمایید یا همچنین جهت ارسال میتوانید با روابط عمومی خانه ای بی تماس گرفته تا در اسرع وقت برایتان در آدرس مورد نظر ارسال گردد.