کلیپ ویژه – شیخ مهربان – نامه تاثیر گذار دختر پروانه ای به استاد حسین انصاریان

نامه تاثیر گذار برای استاد شیخ حسین انصاریان از طرف پروانه ها    

حضور عالم ربانی، حضرت آیت الله استاد شیخ حسین انصاریان (دامت برکاته) در خانه ای بی

حضرت آیت الله استاد شیخ حسین انصاریان امروز در تاریخ بیست یکم فروردین ماه ۱۳۹۷ با حضور در محل خانه ای بی در تهران، این مکان را به قدوم مبارکشان مزین فرمودند. حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی، موسس خانه ای بی،