حضور عالم ربانی، حضرت آیت الله استاد شیخ حسین انصاریان (دامت برکاته) در خانه ای بی

حضرت آیت الله استاد شیخ حسین انصاریان امروز در تاریخ بیست یکم فروردین ماه ۱۳۹۷ با حضور در محل خانه ای بی در تهران، این مکان را به قدوم مبارکشان مزین فرمودند. حجت الاسلام هاشمی گلپایگانی، موسس خانه ای بی، 

جلسه اعضای خانه ای بی و عده ای از بیماران تحت پوشش با ریاست محترم بنیاد مستضعفان

دیروز تعدادی از بیماران محترم تحت پوشش خانه ای بی به همراه حجت الاسلام هاشمی جهت بازدید و عید دیدنی از همراه قدیمی مجموعه، جناب آقای سعیدی کیا، به محل بنیاد مستضعفان مراجعه کردند که با استقبال گرم ایشان همراه

بازدید وزیر از خانه ای بی

وزیر بهداشت به منظور بررسی وضع بیماران «ای بی» بازدید مجددی را از این مجموعه انجام داد. در نتیجه این بازدید مقرر شد تا معاونت اجتماعی و معاونت درمان وزارت بهداشت مکلف شوند تا به سرعت کار گروهی را تشکیل