جلسه اعضای خانه ای بی و عده ای از بیماران تحت پوشش با ریاست محترم بنیاد مستضعفان

دیروز تعدادی از بیماران محترم تحت پوشش خانه ای بی به همراه حجت الاسلام هاشمی جهت بازدید و عید دیدنی از همراه قدیمی مجموعه، جناب آقای سعیدی کیا، به محل بنیاد مستضعفان مراجعه کردند که با استقبال گرم ایشان همراه