اسماعیل؛ پروانه اهل سیستان

اگر از دنبال کننده های صفحه اینستاگرام خانه ای بی باشید، حتما داستان اسماعیل را شنیده اید؛ اسماعیل، پسرک پروانه ای اهل سیستان و بلوچستان، شهر زابل.  کودکی که در نهایت فقر و محرومیت به دنیا آمد و نه خودش

سیستان به کمک نیاز دارد!

بعید است محرومیت در هیج کجای ایران، آنطور که در سیستان و بلوچستان می بینیم، ریشه دوانده باشد. سیستان و بلوچستان سراسر محرومیت است. از هر جهت که نگاه کنی چیزی جز فقر و فلاکت نمی بینی. نکته دردناک ماجرا

خبر: در مان بیماری ای بی

درمان بیماری ای بی ، رویا یا واقعیت ؟ محققان ایتالیایی با همکاری تیم المانی در بیمارستان بخوم المان موفق شدند زندگی را به یک بیمار پروانه ای بازگردانند.حسن،کودک چهار ساله اهل سوریه که در اثر بیماری ای بی هشتاد