اسماعیل؛ پروانه اهل سیستان

اگر از دنبال کننده های صفحه اینستاگرام خانه ای بی باشید، حتما داستان اسماعیل را شنیده اید؛ اسماعیل، پسرک پروانه ای اهل سیستان و بلوچستان، شهر زابل.  کودکی که در نهایت فقر و محرومیت به دنیا آمد و نه خودش

مصاحبه سید حمیدرضا هاشمی با شبکه سلامت در نمایشگاه کتاب تهران

سید حمیدرضا هاشمی، مدیرعامل خانه ای بی، با حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از غرفه خانه ای بی بازدید کردند و سپس در برنامه زنده شبکه سلامت حضور پیدا کردند.