غرفه اطلاع رسانی و توزیع قلک در شبهای قدر

ماه رمضان امسال به همت تعدادی از نیرو های خانه ای بی و همکاری شهرداری منطقه ۱۳ تهران غرفه اطلاع رسانی خانه ای هر سه شب قدر در خیابان پنجم نیروی هوایی تهران مستقر می باشد و پس از این

خودروی اهدایی جهت جا به جایی قلک ها

با توجه به نیاز خانه ای بی جهت جا به جایی قلک های بزرگ در سطح تهران و شهرستان های اطراف، یک دستگاه خودروی وانت با کمک های خیرین جهت این امر خریداری گردید و همینطور جهت جا به جایی