بازدید مسئولین محترم وزارت بهداشت از گالری عکس خانه ای بی – ۲ مرداد ۱۳۹۷

روز سه شنبه مورخ دوم مرداد ماه ۹۷، جناب آقای دکتر ایازی، معاونت محترم اجتماعی وزارت بهداشت به اتفاق جناب آقای دکتر جمالی مدیرکل سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت و دیگر همکاران این حوزه، جهت بازدید از گالری تخصصی

نشست بررسی مسایل دارویی و درمانی بیماران خاص در معاونت اجتماعی وزارت بهداشت

روز یکشنبه مورخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۷ ، به دعوت معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جلسه ای در محل این معاونت با حضور آقایان دکتر ایازی معاونت محترم اجتماعی، دکتر جمالی مدیر کل سازمان های مردم نهاد،

جلسه رسیدگی ویژه به درخواست های خانه ای بی به دستور وزیر محترم بهداشت

روز چهار شنبه مورخ ۹۷/۰۳/۳۰ پیرو دستور مستقیم وزیر محترم بهداشت ،جلسه ای در مورد رسیدگی ویژه به مشکلات خانه ای بی در دفتر جناب آقای دکتر شادنوش، ریاست محترم مرکز مدیریت بیماری ها، با حضور آقایان حجت الاسلام هاشمی