زندگی اسماعیل،کودک سیستانی – پرده نهایی

با هم، در کنار شما بهترین مردم دنیا، برای اسماعیل و اسماعیل ها، شادی را رقم زدیم. اسماعیل امروز خوشحال است، بیشتر از همیشه و همین شادی او در این واپسین لحظات ماه رمضان، همین لبخند او، برای ما عید

جشن عید مبعث در خانه ای بی

سه چهار نفرشان حسابی ذوق کرده بودند… همان هایی که به زحمت لبخندشان را می دیدی نه این که تا به حال شادی نکرده باشند، انگار هوای دلشان حسابی تازه شده بود… جشن عید مبعث پیامبر مهر بود، پیامبر مهربانی…

کلیپ ویژه – شیخ مهربان – نامه تاثیر گذار دختر پروانه ای به استاد حسین انصاریان

نامه تاثیر گذار برای استاد شیخ حسین انصاریان از طرف پروانه ها